בית הספר בן גוריון QR Code

16303 visualizações   |   Projetado por: ronitkrigel  |   06-09-2014
URL incorporada do Código QR Visual:
בית הספר בן גוריון QR Code

בית הספר בן גוריון QR Code description:


בית ספר בן-גוריון - חזון בית ספרי. בית ספר בן-גוריון יחנך לערכים של כבוד האדם לאורו של הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא, י"ח, י"ט) תוך מיצוי היכולות הטמונות בכל אדם ובשיתוף פעולה בן כל באי בית הספר.

Related: בית הספר בן גוריון QR Code, make qr code

Carregando...